Orgonity

OrgonitNabídka orgonitových výrobků pod textem

CO JE TO ORGONIT?
Orgonit vylepšuje a hlavně uklidňuje energie a atmosféru doma a v prostorách všeho druhu. Působí všude tam, kde jsou lidé. Orgonit transformuje stres, strach, napětí, zlost, zášť, nenávist a ostatní negativní emoce a energie. V blízkosti orgonitu se projeví se změna v náladách lidí, lidé pocítí uvolnění a radostnější náladu - harmonizace. Tyto emoce ale mohou být orgonitem "vyháněny" z lidí, kteří je v sobě dusí. Takže první efekt může vypadat opačně, ale poté, co se vše negativní dostane ven, atmosféra se uklidní.

Orgonity pochází z jedné planety, kde je používají ke svému potěšení, dávají do nich vše, co je lesklé, co je magické, ale i co je jinak už nepoužitelné, či nepoužívané…Sem na Zem je přinesl představitel té planety, od té doby se vyrábějí. Ona planeta byla a je sluníčková, pozitivní a veselá. Pokud někdo zneužívá orgonitů, je to v tomto čase hodně těžká karma. Je dobré si každý orgonit prosvětlit a popř. poprosit o oddělení negace, a v té vyšší rovině poprosit jeho představitele o energii, která je léčivá, neboť je vysoce vibrační.
(informace od Zdenky Štroblové - Karmická poradna - www.chatarozhled.cz)

1. Neutralizuje negativní působení elektromagnetického záření vysílačů a veškeré elektroniky.
Technické záření zejména v oblasti mikrovln, skalárních a skrytých polí působí disharmonicky a destruktivně na strukturu buněk všeho živého. Orgonit dokáže transformovat negativní energie na akceptovatelné tím, že je harmonizuje. Účinkuje intenzivně a s překvapivě širokým dosahem.
2. Orgonit podporuje a regeneruje nejen lidský organismus.
Zdraví je otázkou správné funkce buněk živého organismu. Disharmonické energie, elektrosmog i patogenní zóny narušují správnou funkci buněk. Buňka vynakládá více námahy na udržení rovnováhy pro svoji správnou činnost, čímž se více zanáší odpadními sloučeninami a nemá tolik sil je vylučovat. Je oslabována, postupně dochází k její nemoci a pozvolna umírá. Pokud je živý organismus člověka, zvířete i rostlinné vegetace nadále vystavován takové trvalé disharmonické zátěži, degeneruje a pozvolna chřadne a umírá. Přiložený Orgonit nepřetržitě a efektivně harmonizuje všechna přítomná pole; negativní pole neutralizuje a přitahuje množství živé prány. Očištěnou ji pak vrací a odráží do okolního prostoru. Tím se pobyt v blízkosti třeba i jediného orgonitu stává podobně léčivým jako pobyt a hluboké dýchání ve voňavém lese či na louce prosáklé čistou životní pránou a slunečním zářením. Tělo i celý buněčný systém pocítí úlevu a jeho potenciál regenerace jako by se probudil. Ihned dochází k samoléčbě, obnově, celkové úlevě těla, často i překvapivě od různých dlouholetých bolestí.
3. Ruší psychopatogenní zóny a pole, podpoří vztahy a rodinu.
V přítomnosti orgonitu se projevuje změna v náladách lidí. Nastává větší uvolnění a radostnější nálada; harmonizace. Orgonit všeobecně zlepšuje a uklidňuje atmosféru doma i v dalších sociálních prostorách všeho druhu. Princip fungování je stejný jako v uvedených předchozích bodech: orgonit neutralizuje negativní charakter původních otisků polí ze starých událostí, mnohaletých nánosů konfliktů, lokálních tragédií, starých pohřebišť, ale i nízkých a destruktivních vyzařování některých lidí v současnosti. V kanceláři podporuje otevřenost, kladné jednání ve smyslu tolerance a dobrých mezilidských vztahů. Prohlubuje intenzitu a hloubku vztahu k bližním; společné sdílení prožitků a emocí. Všemu kladnému vytváří jakoby stabilnější základnu a odrazový můstek plný živého a zářivého potenciálu.
4. Orgonit působí i na rostliny, které rostou rychleji a do větších výšek, rozměrů, plodnosti a zdraví.
Díky orgonitu se rostliny mnohem lépe brání proti napadení hmyzem, plísněmi, viry. Orgonit rozptyluje případné přítomné destruktivní patogenní a technická pole, díky kterým byly rostliny oslabovány. Díky tomu rostliny po umístění orgonitů do jejich blízkosti poměrně rychle reagují větším vzrůstem a kvalitou plodů. Vegetace často dosáhne až dvojnásobné kvality. Proto je ideální umístit několik orgonitů do své zahrádky, sadu, skleníku či studny.
5. Eliminuje působení geopatogenních zón na nejnižší možnou hranic.
Nemůžeme říci, jak mnozí tvrdí, že orgonit ruší geopatogenní zóny. To bychom museli nejdříve zrušit jejich zdroj v geologickém podloží, což není možné. Orgonit však působení zón efektivně transformuje. Nerozptýlí pole patogenní zóny jako takové, spíše ho transformuje a harmonizuje, takže původně disharmonicky působící rozdílné vlnové délky se stanou minulostí, pokud umístíme orgonit do prostoru. Nejúčinnější je položit jej do negativního ohniska křížení několika zón. Orgonit ohnisko doširoka rozptýlí, rozředí, takže v místě původního ohniska již po několika minutách nenaměříme téměř žádné negativní působení. Zjistíme pouze velmi zanedbatelnou hodnotu intenzity původního negativního pole.
6. Čištění a ochrana potravin v ledničkách
Lednička působí kovovými stěnami jako faradayova klec, v níž se násobí elektromagnetická pole od motoru kompresoru a další elektroniky instalované pro chod lednice. Orgonit umístěný k potravinám toto prostředí čistí od vznikajícího elektrosmogu, neutralizuje negativní pole, a tak potraviny v uzavřeném prostoru čistí a vitalizuje. Podporuje udržení jejich nutriční hodnoty a svěžesti.
7. Transformuje destruktivní energie; čistí, vitalizuje a nabíjí tělo a okolí živou energií.
Orgonit bychom mohli nazvat jednoduše laicky jako „pračku energií“. Přitahuje a neutralizuje negativní energie. Všechen disharmonický negativní charakter transformuje na léčivou a živou zdravou pránu. Do domů se doporučuje orgonity rozmístit do rohů místností; preferujeme ložnice nebo místa s nejhorší kumulací patogenních zón, aby je neutralizoval. Tělo včetně aury je v blízkosti orgonitu vitalizováno a nabíjeno zdravou léčivou pránou. Transformace a čištění probíhá i na psychosomatické úrovni. Psychické a jiné zátěže, nánosy a bloky jsou rozpouštěny, protože přestávají být živeny na své nízkovibrační úrovni.
8. Čistí prostory od negativních nízkých astrálních a jiných entit a forem.
Čekárny, vlaková nádraží, hostince, zákoutí temných uliček starých domů a sklepů, staré štoly hloubené zajatci, blázince, veřejné domy, dopravní prostředky - tam všude je zvýšený výskyt negativních myšlenkových, astrálních a jiných forem, kde mnohdy dochází k nepříjemným pocitům nebo projevům. Jsou to těžké psychosomatické nízké energie a formy, které orgonit svým účinkem odpuzuje. Nižší a disharmonické formy, energie, entity nemohou v blízkosti orgonitu dlouho odolávat.

10 položek celkem

Cena

901000
1901000
P1320056
550 Kč
Kód: 23405
P1320051
Tip
250 Kč
Kód: 191922973
P1310943
200 Kč
Kód: 23373
P1310931
1 000 Kč
Kód: 23369
P1310511
Srdce velké orgonit
Skladem (1 ks)
490 Kč
Kód: 22696
Kočka s plátkovým zlatem orgonit
Tip
160 Kč
Kód: 20262
P1300689
190 Kč
Kód: 191922804
P1300694
Novinka
250 Kč
Kód: 191922707
P1240050
Novinka
Srdce orgonit
Skladem (24 ks)
90 Kč
Kód: 9123
P1310543
Delfín orgonit
Skladem (9 ks)
110 Kč
Kód: 191921409