KONSTELACE - MOUDROST STŘEDU 7/2/2023 od 18:30 hod.

MOUDROST STŘEDU VE VESMÍRNÉM KLUBU
 
Všichni jsme navzájem propojeni více či méně viditelnými vlákny vztahů. Prostřednictvím konstelací můžete nahlédnout pod povrch rodinných, pracovních i jiných vztahů v systému - na tato často i neviditelná spojení.
Konstelace nám odhalí nové perspektivy a dají nový pohled na to, co a jak žijeme. Dávají nám možnost zažít pocit sounáležitosti, dostat se k našim kořenům, k předkům, ke zdroji naší síly. Tím se dostáváme do svého středu, k sobě, ke své podstatě.
Tento seminář není tématicky ohraničen. Je možné se podívat na jakékoli otázky, které jsou pro vás důležité.
 
Cena: 600Kč (platba v hotovosti na místě)
Počet účastníků: max. 10
Drobné pohoštění a nápoje zajištěny.
Zájemci se hlaste k události nebo tel. 603164979 nebo e-mail: irisi@kamennyvesmir.cz
 
DOPORUČUJI!!!
 
O Vláďovi:
Vláďa Krutina je syn, bratr, partner, kamarád a v neposlední řadě i zkušený terapeut. Jeho hlavní náplní je práce s tělem a traumatem. Využívá unikátní přístup somatického prožívání Somatic Experiencing®, který pomáhá rozšiřovat naše zdroje a vybíjet nahromaděnou traumatickou energii jemným a trvalým způsobem.
Specializuje se primárně na tematiku intimity a sexuality, ať už v rámci zpracování samotných traumatických událostí (zneužívání, znásilnění atp.) nebo v rámci podpory lepšího sexuálního prožívání (poruchy erekce, předčasná ejakulace, bolestivý pohlavní styk, vaginismus atp.), ale i na další oblasti života, ve kterých je třeba získat větší jistotu a sebevědomí.
To vše doplňuje o techniky na řešení orientovaného koučinku a systemických konstelací. Tato kombinace nám pomáhá rozšiřovat obzory a dívat se na životní situace, problémy a cíle jinak, z nadhledu a to včetně všech konsekvencí, které nám mohou bránit nebo naopak pomáhat na cestě kupředu.
Podívejte se na stránky: www.vladakrutina.cz